Windows 8 logo

Błąd: 0xC004F025 Odmowa dostępu: żądana akcja wymaga podniesionych przywilejów

Podczas wykonywanie niektórych operacji np. z wiersza poleceń otrzymamy komunikat “Błąd: 0xC004F025 Odmowa dostępu: żądana akcja wymaga podniesionych przywilejów“. System poinformował nas o braku możliwości wykonania zadania z powodu braku odpowiednich uprawień. Mechanizm znany z  systemu Windows 7. Co zrobić…